Chúa Nhật XIV Thường Niên (18h30 - 04/07/2020) Lm Martino Vũ Đồng Tùng, DCCT

Chúa Nhật, 05-07-2020 | 09:11:50