Chúa Nhật XV Thường Niên (20h00 - 12/07/2020) Lm G.B Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 12-07-2020 | 20:44:17

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết