Chúa Nhật XVI TN: LỄ CHÚA CỨU THẾ (18h30 - 19/07/2020) Lm G.B Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 19-07-2020 | 19:52:34