Chúa Nhật XVI TN: LỄ CHÚA CỨU THẾ (20h00 - 19/07/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 19-07-2020 | 20:42:12