Chúa Nhật XXXIV TN C - Đức Giêsu Kitô Vua (10h00-24/11/2019), Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT

Chúa Nhật, 24-11-2019 | 18:07:29

Tags: ,