Chúa Nhật XXXIV TN C - Đức Giêsu Kitô Vua (18h30-24/11/2019), Lm Giuse Phạm Cao Thanh Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 24-11-2019 | 19:22:40

Tags: ,