Chúa Nhật XXXIV TN C - Đức Giêsu Kitô Vua (20h00-24/11/2019), Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 24-11-2019 | 20:41:42

Tags: ,