Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Giờ Tôn Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư, 07-03-2018 | 17:26:10

Tuần Đại Phúc có đạt được kết quả hay không là chính nhờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chính Đức Mẹ đã đến thăm các gia đình trong thời gian Tiền Phúc và là Đấng bổn mạng cho tuần Đại Phúc. Vì thế, việc kính Đức Mẹ trước mỗi thánh lễ không chỉ là việc cầu xin Mẹ ban cho tuần Đại Phúc đạt kết quả mà còn là dịp thuận tiện để mỗi cá nhân dâng lên Mẹ những lời tạ ơn và khẩn cầu của mình cho bản thân cũng như cho gia đình mình.

Trong suốt những ngày diễn ra Đại Phúc, đã có rất nhiều người đến xin ơn với Đức Mẹ, xin Mẹ đồng hành che chở, ủi an nâng đỡ trong đời sống hàng ngày.


Giuse Thiện Đạt
Thông tin Đại Phúc từ Mỹ Chánh, Vĩnh Long

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm