Đức Mẹ Sầu Bi (15.09.2018) Lm , Giuse Nguyễn Duy Thịnh ,DCCT

Thứ Bảy, 15-09-2018 | 17:37:01

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết