Đức Maria là hình ảnh và là Mẹ của Hội Thánh (27.01.2018): Lm. Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, DCCT

Thứ Bảy, 27-01-2018 | 16:42:30

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm