Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 08h00 | 10/01/2021 | Lm Vinhsơn Phạm Cao Quý CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 16:23:40

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết