Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 10h00 | 10/01/2021 | Lm Micaen Phạm Gia Lâm CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 16:28:31