Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 17h00 | 10/01/2021 | Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 22:55:17