Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 17h00 | 10/01/2021 | Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 22:55:17

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết