Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 18h30 | 09/01/2021 | Lm Micaen Phạm Gia Lâm CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 07:42:16

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết