Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 20h00 | 10/01/2021 | Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 23:08:22