Giảng lễ CHÚA NHẬT - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | 17h00 | 15/11/2020 | Lm Vincente Phạm Cao Quý CSsR

Chúa Nhật, 15-11-2020 | 20:40:51