Giảng lễ CHÚA NHẬT: CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ | 6h30 | 22/11/2020 | Lm G.B Nguyễn Minh Phương CSsR

Chúa Nhật, 22-11-2020 | 09:09:47