Giảng lễ CHÚA NHẬT: CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ | 6h30 | 22/11/2020 | Lm G.B Nguyễn Minh Phương CSsR

Chúa Nhật, 22-11-2020 | 09:09:47

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết