Giảng Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay C, (8g00 31/3/2019) Lm. Giuse Nguyễn Văn Vượng, DCCT

Chúa Nhật, 31-03-2019 | 16:15:45

Tags:

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết