Giảng lễ: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH | Thánh lễ 20h00 | 03/01/2021 | Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Chúa Nhật, 03-01-2021 | 23:52:25