Giảng lễ: CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT | Thánh lễ 18h30 |27/12/2020 | Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận CSsR

Chúa Nhật, 27-12-2020 | 23:14:59