Giảng lễ: CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT_Thánh lễ 17h00 | 27/12/2020 | Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

Chúa Nhật, 27-12-2020 | 23:13:48