Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên (18h30 | 19/09/2020) Lm Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Thứ Bảy, 19-09-2020 | 20:25:43

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết