Giảng lễ CHÚA NHẬT_CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | 18h30 | 15/11/2020 | Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Chúa Nhật, 15-11-2020 | 20:44:11

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết