Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp |16h30|07/11/2020 |Lm. Gioa Kim Hà Ngọc Phú CSsR

Chúa Nhật, 08-11-2020 | 16:47:21

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết