Giảng Lễ Thứ Tư Lễ Tro, 15h30 Lm. Đa minh Trần Thật DCCT.

Thứ Tư, 06-03-2019 | 19:37:08

Tags:

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết