Giảng lễ Thứ Tư Lễ Tro | Thánh lễ 6h00 | 17/02/2021 | Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận CSsR

Thứ Tư, 17-02-2021 | 17:28:19