LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN - FIAT 07 và AGAPE

Thứ Tư, 11-01-2023 | 22:26:30

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN – FIAT 07 và AGAPE
Linh Mục phụ trách : Cha GIUSE Nguyễn Hồng Phước

Chân thành cám ơn sự công tác của các Cha – các Thầy – Bác sĩ – Luật sư đã giúp các em trang bị kiến thức tốt nhất trước khi bước vào đời sống hôn nhân