Lễ Chúa Nhật Truyền Giáo - Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A (18g30 - 22.10.2017): Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thứ Hai, 23-10-2017 | 18:20:42

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm