Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay, Năm B (18g30 - 11.03.2018): Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, DCCT

Chúa Nhật, 11-03-2018 | 18:31:56

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết