Lễ Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (18g30 - 10.06.2018): Lm. Gioan B. Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 10-06-2018 | 19:06:39

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm