Lễ Chúa Nhật XVI, TN A - Lễ Xa Quê (20g00 - 23.07.2017), Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 23-07-2017 | 21:07:42

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm