Lễ Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A (18g30 - 19.08.2017): Lm. Đaminh Lâm Đức Hùng, DCCT

Chúa Nhật, 20-08-2017 | 12:10:50

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm