Thăm Viếng Và Phát Quà Cho Người Dân Tộc J'rai Giáo Xứ Hà Bàu, Pleiku

Thứ Sáu, 23-11-2018 | 10:59:07

 

Tuần vừa qua, Quý Cha Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có chuyến đi thăm viếng và phát quà cho một số gia đình dân tộc J’rai nghèo, già cả bệnh tật. Giáo Xứ Hà Bàu là Giáo Xứ do cha Gieronimo Nguyễn Đình Thuật Dòng Chúa Cứu Thế đang coi sóc. Đây là nơi nằm ngay ngọn núi lửa, nước uống ở đây rất khan hiếm, nên hoa màu trồng trọt cũng gặp nhiều khó khăn. Sau đây là vài hình ảnh trong chuyến đi:

 

   

                   

TTMVDCCT.