Thánh Lễ Rửa Tội Cho Các Anh Chị Tân Tòng

Chúa Nhật, 12-05-2019 | 16:12:40

Vào Sáng Chủ Nhật ngày 05/05/2019 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Thánh Lễ rửa tội thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế  cho 24 học viên. 

 Dưới đây là nhng hình nh lưu niệm trong ngày bế ging:

 

 

 

TTMV – DCCT