Thánh lễ Rữa Tội Cho Các Bạn Tân Tòng

Chúa Nhật, 07-04-2019 | 14:58:39

Vào Sáng Chủ Nhật ngày 07/04/2019 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Thánh Lễ rửa tội thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế  cho 29 học viên. 

 Dưới đây là nhng hình nh lưu niệm trong ngày bế ging:

 

TTMV – DCCT