THÔNG BÁO: CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG TẠM NGHỈ

Thứ Sáu, 07-05-2021 | 17:14:21

THÔNG BÁO

TẤT CẢ CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

SẼ TẠM NGHỈ

TỪ CHÚA NHẬT (09/05/2021)

CHO TỚI KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI TRÊN TRANG:

 

–> Nhấn để chuyển tiếp đến thông báo của Giáo lý Hôn Nhân