Giải đáp thắc mắc: Phép chuẩn Đạo ai nấy giữ

Thứ Sáu, 24-02-2017 | 09:21:06

Hỏi:

Kính thưa cha, con là một giáo dân ở xứ Phù Tang, con xin gửi đến cha thắc mắc về vấn đề sống đạo, con xin cha dẫn giải giúp con.

Hai mươi lăm năm trước con lập gia đình với người ngoại giáo và đạo ai nấy giữ. Khi ấy con có đến nhà thờ xứ đạo con làm phép vì hồi đó mới qua Nhật do đó con không biết xin phép chuẩn nơi nào, do ai cho phép v.v. Như vậy phép giao hoặc hôn phối có thành không? Có tội không?

 (T. Ho, Osaka)

 Trả lời:

T. Ho thân mến,

Về vấn đề hôn nhân của anh thì tôi vẫn chưa rõ anh đến nhà thờ xứ đạo để làm phép là phép gì. Nếu cha xứ ở đó đã cử hành hôn phối cho anh và đã biết rõ tình trạng khác đạo của anh với người ngoại giáo thì chắc hẳn ngài đã xin miễn chuẩn cho anh rồi và như thế hôn nhân của anh đã thành sự dù không phải là bí tích.

Chắc anh cũng đã biết rằng hôn nhân giữa người Công giáo và người lương không thành sự nếu không có phép chuẩn như Giáo Luật 1086 đã quy định. Để được miễn chuẩn ngăn trở này cũng cần phải hội đủ các điều kiện như cam kết làm hết sức cho con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội Công giáo, cả hai được giáo dục về hôn nhân Kitô giáo, v.v.

Còn nếu anh chỉ đến để xin cha xứ chúc lành hay anh đã không trình bày đầy đủ cho ngài hiểu rõ tình trạng của anh lúc ấy và ngài ban bí tích dựa trên những gì ngài biết qua trình bày của anh mà không biết đến những ngăn trở thì có thể hôn nhân của anh không thành sự. Điều này tôi không quả quyết vì không được trao đổi trực tiếp với anh. Muốn biết rõ chắc chắn anh phải đến nơi đã cử hành hôn phối xin xem lại hồ sơ. Nếu cần thì có thể tiến hành việc thành sự hóa để anh được yên tâm hơn trong đời sống hôn nhân. Nếu thực sự anh không biết và ngay tình  thì không mắc tội gì. Nhưng nếu biết rõ hôn nhân không thành thì cần phải thành sự hóa.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT

Tags: