THÔNG BÁO: CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG & GIÁO LÝ HÔN NHÂN TẠM NGHỈ

Thứ Sáu, 31-07-2020 | 10:14:05

Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ ngày thứ sáu 31/07/2020, các lớp GLDT & GLHN sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới trên: