Thông báo của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ngày 09.09.2020

Thứ Tư, 09-09-2020 | 16:48:29

Theo thông báo của Tòa Giám Mục Sài Gòn ngày 07/09/2020, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng, Q.3) sẽ bắt đầu cử hành Thánh lễ và mở lại các sinh hoạt mục vụ khác tại Giáo xứ như sau:

  1. Thánh Lễ

– Ngày thường: 5g,6g và 18g

– Thứ bảy: 5g, 6g Hành Hương và Thánh Lễ; 14g Hành Hương và Thánh Lễ; 16g Hành Hương và Thánh Lễ; 18g30 (Thánh lễ Chúa Nhật)

– Chúa Nhật: 5g, 6g30, 8g, 10g, 15g30 (Thiếu Nhi), 17g, 18g30, 20g

  1. Giải tội và các lớp Giáo lý

– Quý cha bắt đầu ngồi tòa giải tội từ hôm nay 09/09/2020 (Sáng 8g-11g; Chiều 14g-17g)

– Các lớp Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân sẽ đi học lại bình thường theo lịch sau:

Xin vào link web: trungtammucvudcct.com (để biết chi tiết)

Xin anh chị em khi tới Giáo xứ, Nhà Dòng, hay tham dự Thánh Lễ phải thực hiện đúng yêu cầu về mặt y tế như ngành y tế khuyến cáo.

Truyền Thông

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng