THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 09/06/2020)

Thứ Ba, 09-06-2020 | 16:07:07

1. LỚP HỌC THỨ 3-5

            Khai Giảng: THỨ 3, 07/07/2020

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Ghi danh: 18h30, 07/07/2020 tại lầu 2 dãy A

 

2. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 2, 27/07/2020

           Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

            Ghi danh: 18h30, 27/07/2020 tại lầu 2 dãy A

 

3. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: CHÚA NHẬT, 09/08/2020

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h00 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

             Ghi danh: 08h00, 09/08/2020 tại lầu 2 dãy A

 

THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 4 THÁNG (KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC)

* Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

             

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh