THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2020)

Thứ Tư, 13-05-2020 | 16:09:05

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7

            Khai Giảng: THỨ 3, 19/05/2020

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Địa điểm: lầu 2 dãy A

 

2. LỚP HỌC THỨ 2-4-6

           Khai Giảng: THỨ 2, 01/06/2020

           Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

           Địa điểm: lầu 2 dãy A

 

3. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: THỨ 7, 06/06/2020

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h00 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

            Địa điểm: lầu 2 dãy A

 

               Ghi danh:     – Phòng A02 (trong giờ hành chánh, ngoại trừ thứ 2 nghỉ)

– Lầu 2 dãy A (lúc 18h30 từ thứ 2-7)

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

* Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết