THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 29/11/2019)

Thứ Sáu, 29-11-2019 | 15:51:54

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT

 • Thời gian học : từ 15h30 – 17g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào chiều Chúa Nhật 02/02/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào chiều Chúa Nhật 29/03/2020

2.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT

 • Thời gian học : từ 18h45 – 20g45
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng tốithứ bảy 08/02/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào tối thứ ba 07/04/2020

3.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: 2 – 4 – 6 (AGAPE KHÓA 68)

 • Thời gian học : từ 18h30 – 20g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng tốithứ hai 17/02/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 29/03/2020

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                      – Trực tiếp tại các lớp học

Tags: ,