THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Thứ Sáu, 31-05-2019 | 16:04:18

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

 

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT

  • Thời gian học : từ 15h30 – 17g30
  • Địa điểm: lầu 4 dãy A
  • Sẽ Khai Giảng chiều thứ bảy 15/06/2019
  • Dự kiến sẽ kết thúc vào chiều Chúa Nhật 11/08/2019

2.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT

  • Thời gian học : từ 18h45 – 20g45
  • Địa điểm: lầu 4 dãy A
  • Sẽ Khai Giảng tốithứ bảy 06/07/2019
  • Dự kiến sẽ kết thúc vào tối Chúa Nhật 01/09/2019

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

– Các lớp học

 

 VPGX.

  

Tags: