THÔNG BÁO: THÁNH LỄ BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁNG 4

Thứ Ba, 30-03-2021 | 09:44:51

TRUNG TÂM MỤC VỤ DÒNG CHÚA CỨU THẾ

THÔNG BÁO


THỨ BẢY 10/04/2021

VÀO LÚC 19H30

CÓ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN

CHO VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG

TẠI NHÀ NGUYỆN HIỆP NHẤT, LẦU 1 DÃY B.

XIN KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN THAM DỰ!

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết