Thứ Bảy Tuần Thánh - Lễ vọng Chúa Phục Sinh (18g00 - 20.04.2019): Lm. Martinô Vũ Đồng Tùng, DCCT

Thứ Bảy, 20-04-2019 | 20:20:03

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết