Phục Sinh

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh (28.04.2018): Hứa chỗ cho môn đệ

Phúc Âm: Ga 14, 7-14 "Ai thấy Thầy là xem thấy Cha". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh (27.04.2018): Thầy sẽ trở lại với các con

Phúc Âm: Ga 14, 1-6 "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh (26.04.2018): Căn tính của người Kitô hữu

Phúc Âm: Ga 13, 16-20 "Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh (25.04.2018): Lễ Kính Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng

Phúc Âm: Mc 16, 15-20 "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng". Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh (24.04.2018): Ta và Cha là một

Phúc Âm: Ga 10, 22-30 "Tôi và Cha Tôi là một". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh (23.04.2018): Ta là cửa đoàn chiên

Phúc Âm: Ga 10, 1-10 "Ta là cửa chuồng chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh, Năm B (22.04.2018): Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Phúc Âm: Ga 10, 11-18 "Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh (21.04.2018): Xác tín niềm tin

Phúc Âm: Ga 6, 60-69. "Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.      Khi ấy, có nhiều môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh (20.04.2018): Lương thực linh hồn

Phúc Âm: Ga 6, 52 - 59 "Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. ...