Giảng Lễ Thứ Tư Lễ Tro (20g00 - 06.03.2019): Lm. GB Hoàng Xô Băng, DCCT

Thứ Tư, 06-03-2019 | 21:15:32

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết