Lễ Trọng.

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, Năm B - Lễ ban ngày - Lễ trọng (25.12.2017): Tại sao Thiên Chúa làm người?

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 1-18) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, Năm B - Lễ đêm - Lễ trọng (25.12.2017): Tin Mừng Giáng Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 1-14) Thời ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, ...