Lễ Trọng.

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (08.12.2017): Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38) Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã tuyên xưng " Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội" Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên, Năm A (26.11.2017): Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25,31- 46). Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (24.11.2017): Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan (Ga 17,11b-19). Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên, Năm A (19.11.2017): Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan (Ga 17,11b-19). Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên (01.11.2017): Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 1-12a). Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám dông dân chúng, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy ...