Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 10/2018

Thứ Năm, 01-02-2018 | 16:20:24


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 5 Thường niên: Chiều và sáng
– Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến toà Thượng Thẩm Rota
– Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các thành viên Bộ Giáo lý Đức tin
– Các vị tử đạo ở Algeria là “dấu chỉ của tha thứ và bình an cho mọi người”
– Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều, bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất.

Xem tập tin đính kèm

WHĐ

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm