Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (20.10.2017): Các con đừng sợ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,1-7) Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước ...

Friday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 20, 2017): Dare to speak the truth

Today's Readings: Romans 4:1-8 Ps 32:1b-2,5,11 (with 7) Luke 12:1-7 www.usccb.org/bible/readings/102017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time: So many people were crowding together  that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (19.10.2017): Dòng Máu Cứu Ðộ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,47-54) Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. ...

Thursday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 19, 2017): Memorial of Saints John de Brébeuf and Isaac Jogues, Priests, and Companions, Martyrs

Today's Readings: Romans 3:21-30 Ps 130:1-6 Luke 11:47-54 www.usccb.org/bible/readings/101917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord said: "Woe to you who build the memorials of the prophets  whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (18.10.2017): Lễ kính Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,1-9) Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi ...

Wednesday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 18, 2017): Feast of Saint Luke, evangelist

Today's Readings: 2 Timothy 4:10-17b Ps 145:10-13,17-18 Luke 10:1-9 www.usccb.org/bible/readings/101817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord Jesus appointed seventy-two disciples whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (17.10.2017): Lễ nhớ Thánh Ignatiô Antiôchia, Giám mục - Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,37-41) Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ...

Tuesday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 17, 2017): Memorial of Saint Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr

Today's Readings: Romans 1:16-25 Ps 19:2-5 Luke 11:37-41 www.usccb.org/bible/readings/101717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. The ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (16.10.2017): Dấu lạ cả thể

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,29-32) Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, ...

Monday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 16, 2017): Some people do much more with much less

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 11:29-32) While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign ...